የሕዝባዊ ችሎት ማስታወቂያ – ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ አስተዳደር – Notice of Public Hearing